Privacy Statement

Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Azuri B.V. zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere manier verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief of email kenbaar te maken via :

Azuri B.V.
Derkinderenstraat 48
1062 BJ AMSTERDAM 
T: +31 (0)20 - 6152179     
info@azuri.nl